Onze Visie: Een Toekomst van Planetary Health

Transformatie en uitdagingen

We leven in een tijd waarin klimaatverandering, migratie, sociale ongelijkheid en ecologische verarming onze dagelijkse realiteit zijn. Bij Ontmoeten.NU zien we dat deze uitdagingen samenhangen binnen een complex systeem dat onze gezamenlijke inzet vereist. Deze crises bieden ons kansen voor een diepgaande transformatie van ons menselijk bestaan.

Planetary Health: gezondheid voor alles

Onze visie gaat over ‘planetary health’. Dat betekent gezondheid voor alles en iedereen. Voor mensen, dieren, planten en de aarde zelf. Het gaat om meer dan alleen ons lichaam. Het gaat ook om ons hart, onze geest en onze ziel. 

Verbondenheid en heling

Echte gezondheid is pas mogelijk als we onze verbinding met alle leven en de aarde zelf herstellen. De relaties met andere levensvormen zijn cruciaal; samen vormen we de basis van ons bestaan.

Transformatie in actie

Wereldwijde uitdagingen sporen ons aan tot actie. Ze brengen een scala aan emoties met zich mee: angst, woede, verdriet. Of ontkenning. De reacties verschillen enorm, maar dat is te verwachten gezien de omvang van deze crises.

Sommigen voelen zich overspoeld en kiezen ervoor om weg te kijken. Anderen voelen een verdriet over wat verloren gaat en angst over wat komen gaat. Weer anderen zijn boos en willen vanuit een overlevingshouding strijden voor verandering.

Bij Ontmoeten.NU geloven we in acties die voortkomen uit verbinding en heelheid. We nodigen iedereen uit om niet weg te kijken, maar om diepe gevoelens om te zetten in constructieve acties die alle leven ondersteunen. Samenwerken aan een duurzame wereld begint met een diepgaand begrip van onze verbondenheid en gezamenlijke afhankelijkheid.

Uitnodiging tot samenwerking

We nodigen je uit voor een reis waarin we samen deze transformatie omarmen. We werken samen aan een gezonde planeet, voor iedereen.

Doe mee!

We nodigen je uit om met ons mee te doen. Om samen te verkennen hoe we, ondanks onzekerheden, een betekenisvol en vervuld leven kunnen leiden. Een leven in harmonie met al het leven op aarde. Doe je mee?

Logo: Ont-moet, Ontmoet & Leef Nu

Contact opnemen

of stuur een e-mail bericht:

'Ontmoet je Zelf' Coaching

Ik wil graag een afspraak maken om te kijken of coaching iets voor mij is.

Ontmoet je Zelf: Transformatiepad

Intake gesprek | 8 (natuur)coachingsessies | 4 online coachingsessies | 2 natuurretraite sessies € 1359, – all-in

'Ontmoet je Zelf' Ontdekkingsreis

Intake gesprek | 3 coaching sessies | 3 online sessies | 1 natuur sessie
€ 636, – all-in

'Ontmoet je Team' contactformulier

'Ontmoet je Zelf' Coaching

Samen met jou ontwerpen we een coachingstraject op maat (€ 95, – per uur). Intake gesprek is gratis en vrijblijvend

logo: Ont-moet, Ontmoet & Leef Nu

Ik heb je bericht ontvangen en zal snel op je vraag reageren.

Hartelijke groet,
Johan